Šta je energija?

Kada se rodimo, univerzum ili sam Tvorac nam daruju neprocenjivi poklon – život. život podrazumeva frekvenciju na kojoj mi vibriramo kao energetsko biće, i to se naziva životna energija. To nije nešto što je opipljivo i vidljivo ali intuitivno možemo osetiti kada se promeni ili poremeti. Poput frekvencije i signala na televizoru, kada je poremećena mi više nemamo čistu sliku, a slično je i sa životnom energijom. Kada se signal poremeti, i slika se krivi , tako i u životu, neko je premetio Vaš energetski balans koji se odražava na životnu energiju i snagu.

 

Energetski balans

Kada se nekome narušava energetski balans, prvo dolazi na problema na osnovnom nivou, loše misli kreću da nam ispunjavaju glavu, osećamo se malaksalo i bezvoljno a mentalno počnu da se javljaju neke blokade. Ukoliko ne primetimo ove prve simptome, energetska neravnoteža može postati opasna i preći na sledeći nivo. Sledeći nivo je nići i on se ispoljava na emocionalnom planu kroz strahove i negativna osećanja. Potom na tom nivou slede suicidne misli. Vrhunac energetskog disbalansa kreće kada počnu da se pojavljuju simptomi na fizičkom planu u vidu bolesti, a kada dotle dođe, potrebno je mnogo napora da bi se vratio balans.

Balans

Kada je u svojoj prirodnoj ravnoteži i balansu, energetski smo stabilni na fizičkom, emotivnom i mentalnom stanju i tada smo u potpunosti zdravi. Ukoliko je naša frekvencija narušena, dolazi do svih mogućih krahova. Uzrok negativnim energetskim dejstvima može biti crna magija, urok ili kletva, ali moguće je da i sami svojim razmišljanjima i delovanjem sami sebe sputavate i trujete lošom energijom i disbalansom. Magija je ponekad odlično rešenje ukoliko želimo da postignemo nešto a nismo u potpunosti sigurni u sebe, pa želimo malo da pripomognemo sebi pri ostvarenju nekog cilja. Ali najpre treba imati vere u Boga i u pozitivne stvari, jer samo tako možemo živeti u blagostanju i biti ispunjeni u životu.