KLETVE I PROKLETSTVA

Kada govorimo o kletvama, prvo treba da se osvrnemo na njihovu prirodu koja je čisto zlo. Po svom sadžaju one predstavljaju jake izlive energija koji su upućeni kroz snažne emocije i usmerene ka žrtvi koja može biti pojedinac ili neka grupa ljudi da bi se navuklo zlo u nekim sferama života poput zdravlja, bogatstva i plodnosti.

 

Zastupljenost

Kletve su veoma zastupljene u narodima, neke se mogu primetiti a neke deluju kao da su prikrivene ali su i dalje prisutne, poput one bačene na još nerođenu decu ili u ranom detinjstvu, pa osoba zbog takvih uticaja kletve propušta dobre prilike u životu i počinje da se nalazi u okovima loših okolnosti bez ikakvog razloga. Smatra se da su kletve mnogo jak posrednik između sveta živih i mrtvih i upravo zbog toga su moćna sila koja može da prati osobu kroz ceo život. Postoji masa primera gde su uzrok povreda, nesreća, saobraćajki, nervnih slomova, upravo kletve. Kada govorimo o njihovom otkrivanju, čim se osoba pregleda i izvruši se dijagnoza, one se odmah mogu uočiti i detektovati. I previše puta smo imali priliku da čujemo neke od najčešće izgovorenih reči kojima je neko prokleo nekog: Dabogda ti se seme zatrovalo!, Crko dabogda!, Dabogda nema ni roda ni poroda!

Problemi

Takođe, ima i dosta slučajeva da se ljudi javljaju sa problemom neplodnosti gde je urzok upravo neko generacijsko prokletstvo koje je moguće da su ga bacile nesrečne žene i devojke koje je partner varao i izdao. čak i danas u 21. veku kletve su široko rasprostranjene u svetu ali bez obzira što su ljudi prestali da veruju u njih, one nisu prestale ga gube svoju jačinu i moć, samo što ljudi nisu toliko svesni toga. Preporučujemo da se obratite nekom od naših vidovnjaka i magova za skidanje prokletstva, upravo zbog toga što svako od nas treba nosi svoj krst a ne da vuče teret nečega što nije sastavni deo njegovog života. Kako bi se kletva uklonila potrebno je mnogo truda i rada sa silama i tokovima energije kako bi se došlo do rešenja problema. Spasa ima, oslobodite se okova u koje su Vas stavili možda neki vaši preci ili druge zle osobe kako bi se vratilo blagostanje u Vaš život, kontaktirajte nekog stručnog! Magija je ponekad odlično rešenje ukoliko želimo da postignemo nešto a nismo u potpunosti sigurni u sebe, pa želimo malo da pripomognemo sebi pri ostvarenju nekog cilja. Ali najpre treba imati vere u Boga i u pozitivne stvari, jer samo tako možemo živeti u blagostanju i biti ispunjeni u životu.